ARIMIDEX

Arimidex jest silnym i wysoce selektywnym niesteroidowym inhibitorem aromatazy.

Read More »

Czym jest tzw. frontloading?

Zaawansowani użytkownicy sterydów anabolicznych muszą być świadomi, że niektórzy inni użytkownicy będą im proponować praktykę zwaną frontloading – aplikację wysokiej dawki na początku cyklu.

Read More »