YK11 60tabs – 5mg/tab -220zł

Wstęp

  • wyhamowuje działanie miostatyny
  • podnosi poziom folistatyny
  • silnie promuje procesy anaboliczne
  • zwiększa stężenie MRFs
  • działania antykataboliczne
  • promuje rozwój tkanki mięśniowej
  • wspomaga utratę zbędnej tkanki tłuszczowej
  • efektywnie zwiększa siłę i wytrzymałość organizm

Opis

YK11 to jeden z najnowszych i najskuteczniejszych SARM (związki selektywnie aktywujace receptory androgenowe) dostępnych na rynku. YK11 to (17?,20E)-17,20-[(1-methoxyethylidene)bis-(oxy)]-3-oxo-19-norpregna-4,20-diene-21-carboxylic acid methyl ester, strukturalnie zbliżony do DHT (dihydroksytestosteron). Zasada działania suplementu opiera się na aktywacji odpowiednich receptorów i zmianie odpowiedzi komórkowej. Receptory androgenowe (AR) to grupa receptorów jądrowych, które realnie regulują transkrypcję genów odpowiedzialnych za powstawanie docelowych struktur. Połączone z chaperonami (białka opiekuńcze) czekają nieaktywne z cytoplazmie na pojawienie się ligandu, w tym przypadku odpowiedniego androgenu. Utworzenie kompleksu AR-ligand wywołuje aktywację receptorów oraz transport kompleksu do jądra komórki. W jądrze dochodzi do połączenia AR-ligand z elementami odpowiedzi na androgeny (ARE), które są zlokalizowane w strukturze DNA. Do pełnej aktywacji receptorów androgenowych niezbędne jest przyłączenie koaktywatorów domeny NTD (zawierającą subdomenę AF-1 – activation function-1) z domeną LBD (posiadająca subdomenę AF-2 – activation function-2). Jest to tak zwana interakcja N/C. Wiele substancji takich jak testosteron czy DHT konkuruje o miejsce aktywne receptorów androgenowych, jednakże zbyt wysokie stężenie tych hormonów może prowadzić do poważnych skutków ubocznych.

Działanie

Suplementy zaliczane do SARMów to wybór dający pewne bezpieczeństwo działania. Wykazując silne powinowactwo do ligandów AR są wstanie łączyć się z receptorami androgenowymi i je aktywować. SARMy przyłączają się do domeny wiążącej hormon (LBD), co prowadzi do wywołania wpływu na funkcje pełnione przez receptory. Najczęściej dochodzi do aktywacji receptorów androgenowych zlokalizowanych w tkankach mięśniowych, kościach czy układzie nerwowym co wykazuje istotny wpływ na funkcjonowanie organizmu. Co ciekawe nie wykazuje typowego działania przypisywanych SARM, o czym świadczy niezdolność do tworzenia interakcji N/C. Nie wpływa to jednak na efekt działania YK11.

YK11 dzięki swojej większej aktywności niż endogenne androgeny jest wstanie wiązać AR w wybranych obszarach organizmu co przekłada się silne wspomaganie procesów anabolicznych. Istotnie zwiększa poziom głównych miogenicznych czynników regulacyjnych (MRFs) w szczególności MyoD, Myf5 i miogeniny, odpowiedzialnych za promocję wzrostu włókien mięśniowych. Silnie aktywuje procesy tworzenia nowych włókien mięśniowych poprzez zwiększenie stężenia folistatyny (FST), która odpowiada za ograniczenie działania miostatyny, czyli białka, które genetycznie odpowiada za hamowanie rozrostu tkanki mięśniowej. Tym samym jest w pewnym rodzaju zabezpieczeniem przed nadprogramowym rozrostem struktur mięśniowych.

YK11 dzięki regulacji procesów metabolicznych lipidów pozwala na pozbycie się zbędnej tkanki tłuszczowej i pomaga w utrzymaniu uzyskanego efektu. W wyniku tego możliwe jest uzyskanie gęstej i twardej muskulatury. Kontrolowany rozrost włókien mięśniowych pozwala na ekspozycję niezwykle muskularnej i pozbawionej tłuszczu sylwetki. YK11 silnie promuje procesy anaboliczne przy jednoczesnym hamowaniu procesów katabolicznych, w wyniku czego w znaczący sposób przyspiesza regenerację potrenigową. Poprawia wydolność i wytrzymałość organizmu podczas wysiłku fizycznego, zwiększając jego siłę.

Suplementacja YK11 jako inhibitora miostatyny jest wciąż mało przebadana na ludziach, by stwierdzić czy wywiera znaczące negatywne skutki uboczne, dlatego należy zachować ostrożność w przyjmowaniu preparatu.

Dawkowanie

Zalecana bezpieczna dzienna dawka YK11, przy której możliwe jest osiągnięcie zadowalających efektów anabolicznych to 5mg. W związku z nieznanymi jeszcze niepożądanymi skutkami nie należy spożywać więcej niż zalecana dawka suplementu.