Testosterone Propionate-100mg/ml 1 ml , 10 amp -90zł

Testosterone Propionate (100mg/ml 1 ml) jest uniwersalnym sterydem anaboliczno-androgennym (AAS) o bardzo szerokim spektrum zastosowania.

Swoją popularność zawdzięcza szybkiemu, skutecznemu działaniu które daje widoczne rezultaty niemalże od pierwszej iniekcji. Przeznaczony głównie w okresie budowania masy, ale doskonale sprawdza się także w okresie redukcji i przygotowań przed zawodami. Przyjmowany może być zarówno przez profesjonalistów jak i amatorów jako pierwszy środek dopingujący.

Charakterystyka produktu

Propionian testosteronu jest formą testosteronu i steroidem anaboliczno-androgennym (AAS), co oznacza, że jest agonistą receptora androgenowego (AR). Środek ten, występujący w ampułkach przeznaczonych do iniekcji domięśniowej, jest zaliczany do grupy estrów testosteronu które charakteryzują się krótkim czasem działania. Dzięki temu, aktywne działanie Testosterone Propionate można zauważyć w niedługim czasie od pierwszego zastosowania. Propionian testosteronu został po raz pierwszy opisany w roku 1935, jako środek stosowany w celu zwiększenia użyteczności terapeutycznej syntetycznego testosteronu, poprzez spowolnienie jego uwalniania do krwiobiegu. Został wypuszczony do użytku klinicznego dwa lata później, jako składnik mieszanki z enantatem testosteronu pod marką Testoviron i do lat 60 był najpopularniejszą formą testosteronu.

Działanie preparatu Testosterone Propionate

Testosterone Propionate ma silne działanie androgenne i umiarkowane działanie anaboliczne, dzięki czemu jest użyteczny przy nabieraniu masy mięśniowej oraz w procesie zwiększania siły. Jego działanie jest stosunkowo łagodne dla organizmu, w odróżnieniu od działania dłuższych estrów testosteronu. Testosterone Propionate jest także jedynym środkiem z grupy estrów testosteronu który może być stosowany przez kobiety. Ze względu na krótki czas aktywacji i działania sterydu, jego stężenie we krwi może być łatwo kontrolowane. W przeciwieństwie do estrów testosteronu charakteryzujących się dłuższym okresem półtrwania, Testosterone Propionate nie prowadzi do silnej retencji wody w związku z mniejszą skłonnością do aromatyzacji (konwersji do estrogenów). W przypadku kulturystów którym zależy na utrzymaniu masy mięśniowej w okresie redukcyjnym, korzystne okazać się mogą właściwości antykataboliczne które wykazuje Testosterone Propionate. Preparat działa „osłonowo” na mięśnie, zabezpieczając je przed spadkami w okresach stosowania diety niskokalorycznej. Testosterone Propionate dobrze komponuje się z innymi środkami dopingującymi w tymstanazololem, finasterydem czy dianabolem.

Skutki uboczne

W przypadku stosowania Testosterone Propionate, pomimo jego łagodnego działania, pojawić się mogą skutki uboczne. Anabolik ten cechuje się dużą androgennością, co objawiać się może najczęściej w postaci problemów z wypadaniem włosów, zmianami skórnymi (trądzik oraz wzmożone przetłuszczanie się skóry), wzroście agresji czy występowaniem nadmiernego owłosieniem ciała. Do rzadszych skutków ubocznych należą: obniżenie nastroju, zaburzenia popędu seksualnego, świąd czy ból w miejscu iniekcji preparatu. Istnieje także ryzyko, że preparat spowoduje wzrost ciśnienia krwi, a tym samym spowoduje nadmierne obciążenie mięśnia sercowego. Sam testosteron wykazuje także działanie estrogenne dzięki interakcji z enzymem aromatazy, dlatego dłuższe przyjmowanie propionianu testosteronu może powodować zwiększenie poziomu estrogenu w osoczu. W przypadku wystąpienia skutków ubocznych, zaletą estrów o krótkim działaniu jest możliwość łatwego przerwania stosowania preparatu. Aby zminimalizować wystąpienie skutków ubocznych, należy pamiętać o nie przekraczaniu zalecanej dawki preparatu.

Dawkowanie Testosterone Propionate

Testosterone Propionate podawany jest domięśniowo w formie roztworu olejowego. Ma on stosunkowo krótki okres półtrwania w fazie eliminacji i średni czas jego przebywania w organizmie to 0,8 dnia lub 1,5 dnia, w zależności od stężenia. Krótka aktywność Testosterone Propionate w organizmie oprócz korzyści w postaci szybkich efektów działania, posiada także wadę- uwalnia się znacznie szybciej niż inne estry testosterownu. W praktyce, oznacza to konieczność codziennej iniekcji. Z tego względu, zalecane dawki preparatu są niskie w zakresie 50 mg – 200 mg w zależności od stopnia zaawansowania osoby przyjmującej anabolik. Dawkę należy zwiększać stopniowo, obserwując przy tym występowanie skutków ubocznych w trakcie trwania cyklu. W przypadku kobiet, dawka ta jest stosunkowo niska i wynosi 25 mg -50 mg. Preparat ze względu na łagodne działanie, stosować można przez długi czas- jeśli nie obserwuje się występowania skutków ubocznych, czas ten wynosi nawet kilka do kilkunastu miesięcy. Najczęściej stosuje się preparat w cyklach trwających do 10 tygodni. Nie należy przyjmować więcej niż zalecaną dzienną dawkę preparatu. Przyjmowanie większej ilości anabolika może spowodować zatrucie lub wystąpienie poważnych działań niepożądanych. Okres jego wykrywalności w organizmie to około 3 tygodnie.