Tymozyna

Człowiek posiada układ odpornościowy, który składa się z kilku części.

Wśród nich są między innymi organy, śledziona oraz grasica. Oprócz tego będą to specjalne komórki obronne, którymi są krwinki białe, szpik kostny, a także miejsca zbudowane z tkanki limfatycznej. To właśnie te wszystkie elementy tworzą barierę dla niekorzystnych mikroorganizmów, nawet gdy przedostaną się do nich, ponieważ to właśnie układ odpornościowy może je zniszczyć nim zdążą się rozprzestrzenić. Jeżeli natomiast to nie przyniosłoby zamierzonego efektu to będą je tak długo atakować, aż nastąpi całkowita ich eliminacja. Tak więc sprawny układ odpornościowy jest niezmiernie ważny dla naszego organizmu, dlatego cały czas trzeba o niego odpowiednio dbać, a szczególnie ważną uwagę należy zwracać na element układu odpornościowego, jakim jest układ immunologiczny, gdyż to właśnie on zaczyna kształtować się już w pierwszych stadiach rozwoju płodu. Świadczy o tym widoczność grasicy, która zlokalizowana jest w zamostkowej części klatki piersiowej, a także szyi. To właśnie grasica wydziela bardzo ważne dla naszej odporności hormony wśród których jest przede wszystkim tymozyna.

TYMOZYNA – CHARAKTERYSTYKA

Tymozyna jest hormonem wydzielanym przez grasicę wchodzącą w skład układu immunologicznego. Grasica jest szczególnym narządem, ponieważ wraz z wiekiem podlega zanikowi fizjologicznemu. Szczególnie istotny narząd ten jest u dzieci, gdyż to właśnie on odpowiada za rozwój układu odpornościowego. Największa grasica występuje u dwóch lub trzech letnich dzieci i waży wówczas w granicach 30 – 40 gramów. Dodatkowo u dzieci grasica ma również zdolności regeneracyjne, a co za tym idzie nawet jeżeli trzeba przeprowadzić jakąś operację podczas, której konieczne jest wycięcie jakiejś znacznej części grasicy chociażby, żeby dostać się do serca, to jest ona w stanie po pewnym czasie odrosnąć. Niestety po zakończeniu okresu dojrzewania narząd ten stopniowo zaczyna zanikać i pod żadnym względem nie jest się w stanie odnowić. Przede wszystkim związane jest to z wystąpieniem charakterystycznych zmian hormonalnych. W dużej mierze zwiększenie poziomu hormonów płciowych służy inwolucji grasicy. Zarówno hormon wzrostu jak i hormon tyreotropowy pobudza wzrost grasicy, z kolei zdecydowana większość hormonów steroidowych powoduje jej inwolucję. To też dlatego właśnie istnieje prawdopodobieństwo, iż zwiększenie stężenia hormonów płciowych w okresie dojrzewania odpowiedzialne jest za częściowy zanik grasicy. W niektórych przypadkach grasica zanika już u młodszych dzieci w wyniku stresu albo ciężkich chorób, co jest związane z nadmiernym wydzielaniem hormonów kory nadnerczy. Natomiast grasica, która zanika zastępowana jest tkanką tłuszczową, jaka tworzy zamostkowe ciało tłuszczowe.

Dodatkowo grasica wydziela szereg hormonów. Najważniejsze wśród nich to:

 • tymozyna;
 • grasiczy czynnik humoralny;
 • tymostymulina pobudzająca syntezę interferonu;
 • tymulina warunkująca dojrzewanie limfocytów T;
 • tymopoetyna, jaka przyspiesza dojrzewanie limfocytów T, a także blokuje receptory nikotynowe dla acetylocholiny poprzez zapobieganie nużliwości mięśni;

Pod tymozyną natomiast kryje się ze względu na to, że jest to hormon peptydowy jeszcze szereg różnych innych hormonów, cytokin oraz substancji. Wśród nich wyróżnić można tymozynę alfa 7, tymozynę alfa 1, a także tymozynę beta 4. Tymozyna alfa 7 reguluje dojrzewanie limfocytów T regulatorowych. Tymozyna alfa 1 pobudza powstawanie limfocytów T pomocniczych, a tymozyna beta 4 wykazuje działanie przeciwzapalne, reguluje produkcję aktyny oraz wspomaga procesy regeneracyjne organizmu. Dodatkowo zarówno tymozyna alfa 1 jak i tymozyna beta 4 zwiększają wytwarzanie limfokin oraz stymulują rozwój komórek T, a także wzmacniają ich odpowiedź na antygeny.

Oprócz tego grasica wydziela także czynnik martwicy nowotworów alfa, czynnik stymulujący tworzenie kolonii makrofagów oraz granulocytów, a także niektóre interleukiny. Poza tym wszystkie te substancje biorą również udział w budowaniu odporności organizmu. Jednakże dla wewnątrzgrasicznego dojrzewania limfocytów T najważniejsza jest interleukina 7.

KIEDY WYKONUJEMY BADANIE TYMOZYNY?

Najczęstsze wskazania do wykonania badania:

1. Podejrzenie choroby niektórych typów nowotworowych, a w szczególności raka płuc (wynik będzie przewyższał normy).

2. Przewlekłe choroby autoimmunologiczne i zapalne (wynik będzie zaniżał normy).

3. Podejrzenie miastenii (wynik będzie przewyższał normy).

4. Częste infekcje układu oddechowego (wynik będzie zaniżał normy).

Materiał do badania tymozyny: surowica (krew).

Przygotowanie do badania: na czczo (co najmniej 8 godzin – zaleca się 12 godzin).

Przebieg badania: jednorazowe pobranie krwi z żyły łokciowej oraz określenie stężenia tymozyny.

Czas oczekiwania na wynik: 1 dzień, bądź też pod koniec tego samego dnia w przypadku większych laboratoriów.

Wynik: prawidłowy poziom tymozyny alfa-1 wynosi około 10 ng /ml.

Badanie tymozyny niestety nie jest badaniem, które wykonuje się w podstawowych badania krwi. Z reguły także podczas szczegółowych badań nie jest zlecane. Dopiero jeśli u kogoś jest podejrzenie którejkolwiek z wymienionych wcześniej chorób to zlecane jest wykonanie tego badania. Poza tym na wykonanie tego badania nie trzeba poświęcać dużo czasu, gdyż jeśli uda się wejść do gabinetu zabiegowego bez kolejki to samo pobranie krwi z opisaniem próbki zajmuje dosłownie kilka minut. Zaleca się jednak, żeby badanie zostało wykonane z samego rana, gdyż wówczas wyniki są najbardziej adekwatne. Dodatkowo także zdecydowanie łatwiej jest wytrzymać bez jedzenia w nocy, a niżeli w dzień. Niestety badanie to z reguły wszędzie jest badaniem odpłatnym. Jednakże jeśli ktoś cały czas choruje na różnego rodzaju infekcje to na prawdę warto jest wydać te kilkanaście złotych na to badanie, gdyż może przynieść to odpowiedź na częste chorowanie i złe samopoczucie.

NADMIAR TYMOZYNY

Przede wszystkim wysoki poziom tymozyny można odnotować u pacjentów chorych na choroby nowotworowe, a w szczególności raka płuc. Poza tym u niektórych osób może dojść do patologicznego rozrostu grasicy co niestety sprzyja rozwojowi miastenii. Choroba ta niestety prowadzi do osłabienia mięśni. Z początku zaburzona zostaje praca mięśni mimicznych twarzy, następnie osłabione zostają mięśnie kończyn i przełyku, a później nawet mięśnie oddechowe. To też nie ma się co dziwić, że odpowiedni poziom tymozyny jest tak istotny dla naszego organizmu. Tak więc, warto jest sprawdzić jej poziom, jeśli podejrzewa się, którykolwiek z objawów u siebie, nawet tak dla własnego spokoju oraz bezpieczeństwa.

NIEDOBÓR TYMOZYNY

Niedobór tymozyny prowadzi przede wszystkim do osłabienia mechanizmów obronnych organizmu. W dużej mierze spowodowane jest to przedwczesnym zanikiem gruczołu grasiczego albo jego nieprawidłowego rozwoju. Inną przyczyną niedoboru tymozyny może być jej brak, który towarzyszy chorobie jaką jest zespół Di George’a. Jest to bowiem choroba genetyczna, jaka wynika z delecji fragmentu chromosomu 22. To też do zaniku grasicy dochodzi już na etapie życia płodowego, a w konsekwencji niedorozwoju narządów. Zespół Di George’a powoduje zmniejszenie liczby limfocytów we krwi oraz zanik obwodowego układu limfoidalnego co skutkuje znacznym obniżeniem odporności. Poza tym również do przedwczesnego zaniku grasicy dochodzi w przypadku zespołu SCID. 

Oprócz tego niski poziom tymozyny towarzyszy też uszkodzeniu grasicy w wyniku nowotworu, urazu oraz chemioterapii. Także duży wpływ na utrzymanie odpowiedniego poziomu tymozyny ma stres, stosowanie antybiotyków, różnego rodzaju używek oraz glikokortykosteroidów.

Objawy niskiego poziomu tymozyny

Niski poziom tymozyny w organizmie przede wszystkim objawia się zaburzeniami odporności oraz zwiększoną zapadalnością na różnego rodzaju infekcje. W przypadku zespołu Di George’a zaobserwować można takie objawy jak

 • niski przyrost masy ciała;
 • rozszczep podniebienia;
 • zaburzenia mowy i słuchu;
 • ulewanie przez nos oraz problemy podczas karmienia niemowlaka;
 • deformacje kończyn;
 • anomalie w budowie krtani i gardła;
 • dysmorfię twarzy.

Jeżeli natomiast przyczyną niedoboru tymozyny jest grasiczak, to wtedy można zauważyć takie objawy jak:

 • nudności;
 • ból w klatce piersiowej oraz uczucie ucisku;
 • kaszel;
 • reumatoidalne zapalenie stawów;
 • duszności.

Nie należy pod żadnym pozorem bagatelizować niskiego poziomu tymozyny, ponieważ może to nieść za sobą bardzo poważne w skutkach konsekwencje. Tak więc, jeśli tylko okaże się, iż wynik badania tymozyny wskazuje na jego zbyt niski poziom to jak najszybciej należy udać się do lekarza, aby zlecił on przyjmowanie jakiś odpowiednich leków, które pomogą ustabilizować poziom tymozyny, ponieważ wiadomo, że im szybciej zacznie się działać tym lepiej.

ZASTOSOWANIE PREPARATÓW ZAWIERAJĄCYCH TYMOZYNĘ

Przede wszystkim preparaty i różnego rodzaju tabletki, które zawierają tymozynę stosowane są dlatego, aby wspomagać naturalną odporność organizmu, układowe choroby tkanki łącznej, pracę układu immunologicznego w przebiegu pierwotnych oraz wtórnych niedoborów odporności. Stosowanie tych środków osłabia bowiem procesy autoimmunologiczne oraz wpływa pozytywnie na funkcjonowanie układu immunologicznego poprzez pobudzenie granulopoezy, erytropoezy oraz limfopoezy. Dodatkowo preparaty tego typu wspomagają odnowę komórkową. Poza tym wykazują takie działanie jak:

 • przyspieszają odnowę tkankową;
 • łagodzą skutki zażywania leków immunosupresyjnych;
 • łagodzą skutki zażywania cytostatyków;
 • dobrze działają na hipergammaglobulinemię;
 • przyspieszają odrzucanie przeszczepów;
 • wspomagają układowe choroby tkanki nerwowej oraz mięśniowej;
 • dobrze działają na hipogammaglobulinemię;

Korzystne efekty leczenia dzięki stosowaniu preparatów z tymozyną uzyskano w przypadku wirusowego zapalenia wątroby, terapii toczenia encefalopatii, sarkoidozy oraz polineuropatii.

Po preparaty z wyciągiem z tymozyny coraz chętniej sięgają także sportowcy, ponieważ za sprawą tego, iż wspomagają odnowę komórkową stosują go jako środek dopingujący. To też mimo tego, że może na pierwszy rzut oka mało kto słyszał o tym hormonie, to jeśli bardziej się z nim zapoznamy to okazuje się, iż ma on całkiem szeroki krąg osób, które jednak miały z nim do czynienia, albo przynajmniej o nim słyszały. W szczególności jest to właśnie w kręgu osób, które mają do czynienia ze sportem. Pod żadnym pozorem nie należy przekraczać jednak zalecanych przez lekarza dawek, ponieważ jeżeli będzie jej za dużo w organizmie to też jest to bardzo szkodliwe dla organizmu. Tak więc do wszystkiego należny podchodzić z rozsądkiem i na poważnie, gdyż tylko wtedy wszystko będzie tak jak się należy i nic złego się nie wydarzy.

Tak więc mimo, iż tymozyna może być mało znanym hormonem to jak najbardziej jest on niezmiernie ważny dla prawidłowego rozwoju oraz funkcjonowania. Warto więc nawet dla własnej wiedzy, jeżeli żaden lekarz nie zleci wykonania badania poziomu tymozyny samemu zrobić sobie to badanie, ponieważ nieprawidłowy jej poziom niesie za sobą bardzo poważne schorzenia. A znając jej poziom, nawet jeśli będzie, w którąś stronę odbiegał od normy to można go ustabilizować za pomocą przyjmowania leków. Tak więc nie ma co się obawiać zbadania tymozyny, gdyż wykonanie tego badania jest dla naszego dobra. Wiadomo bowiem, iż zdecydowanie lepiej jest zapobiegać jeśli się tylko da jakimś poważnym chorobom niż później próbować je zwalczać, gdyż jak się okazuje, w niektórych przypadkach jest to niemożliwe. Bardzo ważne jest też w przypadku niewłaściwego poziomu tymozyny zmienienie swojego dotychczasowego trybu życia oraz diety. Na tymozynę bowiem bardzo niekorzystnie wpływa stres, dlatego warto jest zadbać o większą aktywność fizyczną, aby nawet jeśli musimy mieć ze stresem do czynienia to jak najszybciej można się go było przynajmniej w jakiejś części pozbyć. Warto również do diety wprowadzić więcej owoców i warzyw, ponieważ na pewno wpłynie to korzystnie na unormowanie poziomu tymozyny wraz z stosowaniem odpowiednich preparatów oraz prowadzeniem właściwego trybu życia.