Początkującym użytkownikom zaleca się stosować wstrzykiwane sterydy anaboliczne

Jeżeli chcesz stosować anaboliczne sterydy, o ile to tylko możliwe, stosuj wstrzykiwane.

Ustne sterydy anaboliczne mogą wykazywać hepatotoksyczność, jeżeli przyjmiesz jest w dużych i zwartych dawkach. Ustne anaboliczne sterydy są alkilowane (w grupie metylowej doczeniowej do 17-ego węgla). Alkilacja nadaje molekułom anabolicznych sterydów większą odporność na hepatyczny metabolizm. Minusem tego rozwiązania jest to, iż im bardziej substancja opiera się działaniu wątroby, tym większemu wysiłkowi podlega wątroba.

Poprzez alkilację, większy procent anabolicznego sterydu przeżywa metabolizm wątroby i następnie wprowadzany jest do krwiobiegu. Z tego powodu ustnie spożywane anaboliczne sterydy zapewniają szybsze i lepsze rezultaty. Toksyczność zależy od sterydu (niektóre są bardziej toksyczne od pozostałych), od tego jak go przyjmujesz (dawka) oraz jak długo (długość cyklu).

Większość dobrze znany wstrzykiwanych anabolicznych sterydów nie jest alkilowana i nie obciążają tak bardzo wątroby. Rozważ stosowanie inhibitora aromatazy. Inhibitory aromatazy zapobiegają androgenom przemianę w estrogen. Warto wiedzieć, iż niedbałe stosowanie inhibitorów aromatazy może doprowadzić do spadku poziomu HDL cholesterolu (dobrego cholesterolu).

Poziom tłuszczu w twoim ciele powinien być poniżej 20% zanim zaczniesz cykl sterydowy. Jeżeli przyjmiesz anaboliczne sterydy kiedy posiadasz wysoki poziom tłuszczu, możesz doświadczyć estrogennych skutków ubocznych jak ginekomastia.

Tkanka tłuszczowa jest magazynem enzymu aromatazy. Kiedy poziom testosteronu we krwi zwiększa się ponad normalne poziomy, ciało zaczyna przekształcać nadwyżkę testosteronu w estrogen za pomocą enzymu aromatazy.