Zasady dotyczące sterydów w profesjonalnych ligach sportowych

Poniższy wpis został opracowany w celu odniesienia się do polityki antysterydowej stosowanej w profesjonalnych sportach uprawianych w Ameryce Północnej.

Liga Baseball MLB.

Jak często odbywają się kontrole antydopingowe?

W lidze baseballu kontrola antydopingowa odbywa się nie mniej niż dwa razy w roku. Najczęściej na początku okresu wiosennego, następnie w nieokreślonym, losowym terminie w zależności od terminarzu meczów.

Jak wielu sportowców zostaje poddanych testom?

600 graczy trzy razy w roku w trakcie sezonu meczowego oraz do 60 graczy w okresie poza sezonem.

Jakiemu rodzajowi testów zostają poddani?

Jedynie testom moczu.

Jak wyglądają kary w przypadku wykrycia dopingu u zawodnika?

Pierwszy pozytywny wynik u gracza skutkuje wykluczeniem z 50 przyszłych meczów w sezonie. W przypadku pierwszej wpadki nagana nie obejmuje kary pieniężnej. Druga z kolei wpadka wiąże się już z niedopuszczeniem zawodnika do 100 kolejnych rozgrywek. Zastosowana jest też odpowiednia grzywna finansowa. Za trzecim razem zawodnicy zostają dożywotnio wydaleni z ligi bez możliwości powrotu do rozgrywek.

Kontrole antydopingowe w sporcie, zapraszamy po porady do sklepu ze sterydami Sterydy.org.pl
Wykrywalność sterydów

Warto również zwrócić uwagę na to, że zawodnicy, u których wykryto jakiekolwiek środki dopingowe lub substancje będące narkotykami zostają poddani stałej kontroli przez zarząd ligowy. Tacy zawodnicy muszą wówczas liczyć się z koniecznością przechodzenia przez dodatkowe testy dopingowe.

Obecność jakich substancji jest sprawdzana w trakcie poddawania zawodników testom?

Najczęściej wykonuje się testy w poszukiwaniu substancji takich jak:

Liga Football NFL.

Jak często poddają zawodników testom?

W NFL podczas jednego sezonu meczowego liga przeprowadza aż 12.000 testów. Ponadto każdy z zawodników ligi może zostać wezwany do kontroli antydopingowej nawet do 6 razy w czasie poza sezonem.

Ilu członków jest testowanych?

Każdy zawodnik ligi jest testowany przynajmniej raz w roku.

Jaki rodzaj testów zostaje przeprowadzony?

Kontrola moczu.

Jakich substancji poszukują w trakcie testów?

Testy mają za zadanie wykryć przede wszystkim:

Jak wyglądają kary w przypadku wykrycia dopingu?

Liga NFL zdecydowała się karać sportowców głównie w sposób finansowy. W przypadku wykrycia sterydów u zawodnika biorącego udział w spotkaniach ligowych zostaje on wykluczony z 4 następnych spotkań. Zostaje mu również odebrana zapłata za spotkania, w których nie bierze udziału. W przypadku wykrycia niedozwolonych substancji po raz drugi zawodnicy zostają pozbawieni możliwości uczestniczenia w kolejnych 8 spotkaniach. Podczas trzeciej wpadki zawodnika, zostanie on ukarany surowo, ponieważ liga zawiesi go aż na 12 miesięcy, podczas których straci on prawo do odbierania wypłaty od ligi NFL.

Liga koszykówki NBA I WNBA.

Jak wygląda częstotliwość przeprowadzania testów?

NBA poddaje zawodników testom w losowej liczbie i niewiadomych okresach. Zazwyczaj jeden zawodnik zostaje powołany na badanie nie częściej niż 4 razy w ciągu jednego roku. (W przypadku WNBA średnia to 3 razy w ciągu roku). Testy są jednak zarezerwowane na terminy podczas trwającego sezonu meczowego. NBA i WNBA nie powołuje swoich zawodników do badań kontrolnych poza sezonem.

Jak wielu zawodników zostaje poddanych testom?

Każdy gracz uczestniczący w meczach ligowych kwalifikuje się do poddania testom. Najczęściej wybiera się jednak nowicjuszy, którzy dołączyli do organizacji dopiero od niedawno. Według doniesień graczy, weterani NBA i WNBA biorący udział w meczach od wielu lat są poddawani testom o wiele rzadziej.

Jaki rodzaj testów zostaje przeprowadzony?

Tylko badania moczu.

Jakich środków poszukuje się podczas badań?

  • Stymulanty
  • Sterydy
  • Marihuana
  • Kokaina
  • LSD

Jak wyglądają kary i grzywny w przypadku wykrycia niedozwolonych substancji?

W przypadkach wykrycia niedozwolonych środków dopingowych w lidze NBA i WNBA zawodnicy zostają pozbawieni możliwości udziału w rozgrywkach przez określony czas. Wiąże się to też z utratą zakontraktowanej dla zawodnika zapłaty. Zawodnicy, u których testy na niedozwolone substancje okażą się pozytywne, zostają pozbawieni możliwości udziału w kolejnych 10 meczach. W przypadku drugiego pozytywnego wyniku, który wykaże obecność niedozwolonych substancji w moczu sportowca, rodzaj kary pozostaje ten sam, jednak zwiększa się on aż do 25 rozgrywek w trakcie sezonu. Jeżeli zawodnik zostanie przyłapany trzeci raz z rzędu na wspomaganiu się podczas rozgrywek zabronionymi substancjami, liga wykluczy go z gry na okres trwania pełnego sezonu meczowego.

NBA i WNBA zdają się nie skreślać zawodników na stałe. Warto jednak mieć na uwadze to, że przy czwartej wpadce sportowca podczas badań, będzie on musiał pożegnać się z udziałem w jakichkolwiek meczach organizowanych przez ligę na okres dwóch lat.

W ramach ciekawostki można zwrócić uwagę na to, że do 2005 roku organizacja znacznie łagodniej karała wykorzystywanie środków dopingujących w postaci sterydów. Najbardziej skupiała się na obecności amfetaminy, kokainy i marihuany w moczu.