Xarelto 20mg/tab 28tabs

Kolejny produkt apteczny, niezbędny przy mocnych cyklach🙂

Podstawowe informacje o Xarelto

sklep-leki-apteka-sterydy-online

Jest to lek w postaci tabletek sprzedawany tylko i wyłącznie na receptę do stosowania doustnego według zaleceń lekarza. Xarelto dostępny jest w dawkach po 10 mg, 15 mg oraz 20 mg.

Podstawowym składnikiem Xarelto jest substancja czynna – rywaroksaban.

W jakich przypadkach stosuje się Xarelto?

Przede wszystkim lek ten przeznaczony jest do stosowania w profilaktyce udaru oraz zatorowości obwodowej u pacjentów dorosłych, u których występuje migotanie przedsionków niezwiązane z wadą zastawkową, jednakże połączone z chociażby jednym czynnikiem ryzyka takim jak: udar, nadciśnienie tętnicze krwi, profilaktyka zatorowości płucnej u dorosłych, zastoinowa niewydolność serca, cukrzyca, profilaktyka nawrotowej zakrzepicy żył głębokich, przemijający napad niedokrwienny w wywiadzie.

Kiedy należy zachować szczególną ostrożność przy stosowaniu Xarelto?

Szczególną ostrożność należy zachować u osób, które stosują inne leki przeciwzakrzepowe oraz wpływające na proces hemostazy. Także u osób, które chorują na umiarkowane zaburzenie czynności nerek, jeśli przyjmują one leki zwiększające stężenie preparatu w osoczu.

W niektórych przypadkach, jeżeli ktoś jest narażony na zwiększone ryzyko krwawienia konieczne jest przeprowadzenie określonych badań kontrolnych, aby nic złego się nie stało. Poza tym szczególną ostrożność muszą zachować także osoby z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek, aby nie doszło do krwawienia. Także u osób, które są poddawane znieczuleniu rdzeniowemu trzeba zachować szczególną ostrożność, a w przypadku zabiegu inwazyjnego, albo interwencji chirurgicznej konieczne jest przerwanie stosowania leku na co najmniej 1 dobę przed zabiegiem. Osoby, u których natomiast istnieje ryzyko wystąpienia owrzodzenia przewodu pokarmowego mogą mieć zastosowane odpowiednie leczenie profilaktyczne. W przypadku osób, u jakich natomiast wystąpią jakiekolwiek zmiany skórne powinno się jak najszybciej przerwać przyjmowanie preparatu i jak najprędzej zaczerpnąć opinii lekarza.

Kiedy nie należy stosować Xarelto?

Jest wiele przypadków, w których nie można stosowanie tego leku nawet jeśli byłoby to wskazane. Wśród nich można wymienić następujące sytuacje:

przebyty w ostatnim czasie zabieg na kręgosłup, okulistyczny oraz chirurgiczny mózgu;

jednoczesne stosowanie Xarelto z innymi lekami przeciwzakrzepowymi;

złośliwy nowotwór z wysokim ryzykiem krwawienia;

uczulenie na jakikolwiek składnik leku;

tętniczo-żylne wady rozwojowe;

dziedziczna nietolerancją galaktozy;

przebyty w ostatnim czasie uraz kręgosłupa lub mózgu;

czynne krwawienie;

przebyty w krótkim czasie krwotok wewnątrzczaszkowy;

czynne albo przebyte niezbyt dawno owrzodzenia w przewodzie pokarmowym;

stwierdzona obecność żylaków przełyku;

po leczeniu operacyjnym złamania bliższego odcinka kości udowej;

zespołem złego wchłaniania galaktozy lub pierwotny niedobór laktazy;

tętniak naczyniowy;

rozyko wystąpienia poważnych krwawień;

niewydolność wątroby klasy B i C.

O innych indywidualnych przypadkach, w których nie powinno się stosować leku poinformuje pacjenta lekarz, jeżeli stwierdzi, że zachodzi inna konieczność niestosowania preparatu.

Sposób dawkowania Xarelto

Lek ten należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza poprzez połknięcie tabletki i popicie go szklanką zimnej bądź letniej wody. Nie jest koniecznie, aby lek był spożywany w trakcie bądź też od razu po posiłku. To też można sobie ustalić takie godziny przyjmowania leku, które będą pacjentowi najlepiej odpowiadały. Osobom natomiast mającym problem z połknięciem całej tabletki zaleca się jej rozgniecenie i wymieszanie z wodą bądź też innym produktem. Pod żadnym pozorem nie należy przekraczać zalecanej dawki, gdyż w żaden sposób nie zwiększy to skuteczności działania preparatu, a może jedynie zaszkodzić życiu oraz zdrowiu. Nawet podczas przyjmowaniu leku, jeżeli pojawi się coś niepokojącego to jak najszybciej należy skonsultować się z lekarzem. Dawka leku uzależniona jest w dużej mierze od rodzaju schorzenia.

U osób chorych na zakrzepicę żył głębokich, zatorowość płucną u dorosłych, a także w przypadku profilaktyki nowotworowej zakrzepicy żył głębokich należy stosować 15 mg 2 razy dziennie przez 3 tygodnie, a następnie 20 mg 1 raz na dobę.

U osób chorych na klirens kreatyniny 15 – 49 ml/min 15 mg 1 raz na dobę. W tym przypadku lek można przyjmować długotrwale, jednakże pod warunkiem, iż korzyść z przyjmowania leku przewyższa ryzyko wystąpienia krwawienia.

U osób chorych na klirens kreatyniny 15 – 49 ml/min 15 mg 2 razy dziennie przez okres 3 tygodni, następnie 20 mg 1 raz na dobę. Zmniejszenie dawki leku z 20 mg na 15 mg 1 raz na dobę należy brać pod uwagę tylko wtedy, kiedy ryzyko krwawień bierze górę nad ryzykiem nawrotowej zakrzepicy żył głębokich oraz zatorowości płucnej. Długość przyjmowania leku określi jednak lekarz indywidualnie po szczegółowej ocenie korzyści, jakie wynikają ze stosowania leku w stosunku do wystąpienia ryzyka krwawienia.

W profilaktyce udaru oraz zatorowości obwodowej u pacjentów dorosłych, u których występuje migotanie przedsionków niezwiązane z wadą zastawkową, jednakże połączone z chociażby jednym czynnikiem ryzyka takim jak: nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, zastoinowa niewydolność serca, wiek powyżej 75 roku życia oraz udar albo przemijający napad niedokrwienny w wywiadzie należy stosować 20 mg 1 raz na dobę.

Bardzo ważne jest również to, aby nie stosować leku po upływie jego terminu ważności. Poza tym lek należy przechowywać w pokojowej temperaturze, w miejscu, które pod żadnym pozorem nie jest dostępne dla dzieci.

Stosowanie Xarelto w okresie ciąży i karmienia piersią

Lek ten nie jest zalecany do stosowania ani w czasie ciąży, ani w okresie karmienia piersią. To też jeśli już jakaś kobieta stosuje Xarelto to powinna unikać zajścia w ciążę. Kobiety, które są już w ciąży i zachodzą u nich wskazania do stosowania preparatu powinny zaczerpnąć opinii lekarza prowadzącego ciążę, żeby pod żadnym pozorem nie zaszkodzić sobie oraz dziecku. Także jeśli zachodzi konieczność przyjmowania dodatkowo innych leków w okresie ciąży bądź karmienia piersią to trzeba to koniecznie skonsultować z lekarzem.

Stosowanie Xarelto i prowadzenie pojazdów mechanicznych

Nie jest jednoznacznie zabronione prowadzenie pojazdów mechanicznych u osób stosujących Xarelto. Jednakże ze względu na to, że u niektórych osób lek ten może powodować omdlenia oraz zawroty głowy to trzeba zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia pojazdów. Osoby natomiast, u których występują działania niepożądane nie powinny pod żadnym pozorem prowadzić pojazdów, a także obsługiwać maszyn, ponieważ mogłoby to doprowadzić do nieszczęścia i jakiegoś wypadku.

Stosowanie Xarelto przez dzieci

W żadnym przypadku leku nie mogą przyjmować dzieci. Mogłoby to wywołać u nich bardzo poważne problemy zdrowotne, a nawet śmierć.

Czy podczas stosowania Xarelto można równolegle stosować inne leki?

Jeśli lekarz chce przepisać do stosowania Xarelto koniecznie trzeba poinformować lekarza o wszystkich lekach jakie były przyjmowane w ostatnim czasie i to zarówno tych na receptę, jak i tych bez recepty. Nie jest wskazane jednoczesne stosowanie leku z azolowymi lekami przeciwgrzybicznymi o działaniu ogólnoustrojowym, gdyż dochodzi do zwiększenia stężenia preparatu w osoczu oraz nasilenia jego działania farmakolkogicznego, co w konsekwencji może zwiększyć ryzyko wystąpienia krwawienia. Także należy unikać stosowania drenedaronu w połączeniu z Xarelto. Poza tym trzeba zachować szczególną ostrożność przy jednoczesnym stosowaniu leków wpływających na proces hemostazy. Również leku nie można przyjmować z innymi lekami przeciwzakrzepowymi.

Skutki uboczne stosowania Xarelto

Jak w przypadku każdego preparatu lek ten moża powodować równe skutki uboczne, jednakże nie u każdej osoby, która go stosuje wystepują one. Czestymi działaniami nieporządanymi, na które skarżą się jednak osoby przyjmujące lek są: uczucie mdłości, zawroty głowy, krwawienie po operacji, omdlenia, bladość skóry spowodowana zmniejszeniem liczby krwinek czerwonych, duszności, ból głowy, zmęczenie, niedokrwistość, bóle żoładka oraz brzucha, zaburzenie czynności nerek, biegunka bądź też zaparcia, krwotok z układu moczowo – płciowego, obniżone ciśnienie tętnicze krwi, krwotok oczny, krwioplucie, krwiak.

Niezbyt często występują takie skutki uboczne jak: złe samopoczucie, suchość błony śluzowej jamy ustnej, pokrzywka, gorączka, zwiększenie stężenia bilirubiny, swędzenie skóry, wymioty, zaburzenia czynności wątroby, nadpłytkowość, ból kończyń dolnych i górnych, krwawienie z nosa, wylew krwi do stawu, krwawienie z żoładka lub jelita, przyspieszone bicie serca, niestrawność, zwiększenie aktywności fosfatazy alkalicznej, krwawienie do tkanek lub jam ciała, wysypka, pojawienie się krwi w moczu, zwiększenie aktywności niektórych enzymów trzustkowych, obrzek miejscowy, krwotok mózgowy i śródczaszkowy, dehydrogenazy mleczanowej.

Bardzo rzadko występuje natomiast: żółtaczka, reakcja alergiczna, niewydolność nerek, krwawienie domięśniowe, tętniak rzekomy.

Mimo tego, że lek niesie za sobą wiele skutków ubocznych to i tak nie zawsze one występują i zdecydowanie więcej przynosi korzyści niż strat. A jak wiadomo każdy lek ma wiele skutków ubocznych, a i tak się je stosuje. Tak więc lekarz będzie wiedział najlepiej czy lek ten będzie odpowiedni do stosowania.

Informacje dodatkowe

W sprzedaży dostępne są również zamienniki leku Xarelto, które są nieco tańsze. Jednakże nie jest zalecane ich stosowanie, ponieważ mogą mieć nieco inne działanie, które może niekorzystnie wpłynąć na zdrowie osoby przyjmującej lek. To też jeżeli lekarz przepisze lek o określonej nawie to każdy powinien się tego trzymać i nie ulegać namowom na jego zamianę. Warto także kupować lek tylko i wyłącznie w sprawdzonych aptekach. Nie należy zamawiać leku z niepewnego źródła, z racji tego, iż jest tańszy, ponieważ nie ma się wówczas pewności czy to nie jest jakiś podrobiony lek o tej samej nazwie, identycznie wyglądającym opakowaniu oraz tabletkach.